0
,
8 De cosinus van min honderd vijftig graden is
6 een getal dat, aldus wijlen Pythagoras,
6 irrationaal en niet te raden is.

0

2 “Ongeacht hoe,
5 meetkundig correct zijn imago was,...”
4 zei de limonade-miss
6 ...wat doet dat er nu toe?

3 Tien keer raden,
7 een getal, kleiner of gelijk aan tien?
8 Dat is makkelijk Pap, ik weet het al,
4 kwestie van helder zien!

4 “Het antwoord”, verraadde ik,
3 ongeacht de theorie,
9 is altijd hetzelfde namelijk, min een half wortel drie!
Geheel in overeenstemming met de hedendaagse revolutionaire esthetiek. De Schaakmachine, Van een van onze verslaggevers, Schrijvende Haas, het elektrische leven, Over berekenbare getallen, kunstenaar, Software Art Blog, Netart, Best of SovjetArt (alla Stalin) alle 13 goed, weird art, art porn, PopArt(letterlijk), robotart, insectArt, Insect art installaties, Dead Animal Art(DAA), ArtBBQ, Brabant Art, Provintie Kunst, Nieuw Brabants Front, NBF, Engineer in residents, stan wannet kunst kunstenaar logica intifada orchestra stichtingstan stichting stan elektromechanische vleugel semi automatisch orkest, deep bleu, kasparov, harrie wannet, paul Segers, schaakmachine mechanisch lichaam, oude machine's, anieke apparaten, software, www.nieuwbrabantsfront.com, www.min-een-half-worteldrie.nl, artbbq, hedendaags, workshop elektrotechniek, nieuwe media, kunst beeldende kunst, babbage, jaquard, steve balmer, alan turing, www.min-een-half-worteldrie.nl www.boxertwin.com www.stichtingstan.nl